Wspólnoty
  Dzieci Maryi     >>>>WIĘCEJ<<<<Powstanie wspólnoty Dzieci Maryi w kościele powszechnym zawdzięczamy św. Katarzynie Labouré. To właśnie jej w 1835 roku Maryja oznajmiła, że chce, aby powstała taka wspólnota, której będzie udzielała wiele łask. Mariankami są dziewczęta, które poprzez naśladowanie Maryi chcą być bliżej Boga. Na wzór Dziesięciu Przykazań zostały stworzone Obowiązki Dziecka Maryi, które dziewczęta powinny wypełniać zawsze i wszędzie. Oto one:
1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.
2. Bierze czynny udział w Eucharystii.
3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
5. Pogłębia swą wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
8. Jest wzorem ucznia.
9. Śpieszy bliźnim z pomocą.
10. Jest apostołem wśród otoczenia.

W naszej parafii wspólnota Dzieci Maryi istnieje od samego początku. Formacją dziewcząt zajmują się Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Spotkania Dzieci Maryi są co dwa tygodnie, w salce w klasztorze sióstr. W czasie spotkań dziewczyny w ciekawy sposób poznają Jezusa i Maryję, treść Pisma Świętego, modlitwy maryjne, uczą się piosenek i przygotowują różne inscenizacje i nabożeństwa. Na warsztatach uczą się i rozwijają swoje zdolności manualne. Od 2019 roku opiekunką Dzieci Maryi jest sM. Dalmacja

  Ministranci i lektorzy

..............
  Szafarze Komuni Świętej

..............
  Chór Cantate Deo

..............
  Żywy Różaniec

..............
  Franciszkański Zakon Świeckich

..............
  Parafialny Zespół Caritas

..............