TRZY DNI WIELKIEJ MIŁOŚCI - 4 kwietnia 2021 r.
  
Msza święta Wieczerzy Pańskiej zainicjowała celebracje Triduum Paschalnego. Gromadzimy się w wielkoczwartkowy wieczór wokół Jezusa Chrystusa, a On zaprasza nas do wspólnego stołu. Jest to wspomnienie Ostatniej Wieczerzy, podczas której zdradzony Chrystus umiłował ludzi do końca, oddając Bogu Ojcu swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina oraz dał Apostołom pokarm na życie wieczne, nakazując im oraz ich następcom w kapłaństwie składać tę ofiarę. Na zakończenie celebracji Najświętszy Sakrament zostaje umieszczony w miejscu adoracji, zwanym Ciemnicą. Z uwięzionym Chrystusem trwamy na pełnym miłości czuwaniu.

W Wielki Piątek Chrystus, nasza Pascha, został złożony w ofierze. Kościół, medytując Mękę swego Pana i Zbawcy i adorując krzyż święty, pochyla się nad swoim pochodzeniem i modli się za zbawienie całego świata. Celebracja liturgii wielkopiątkowej obejmuje Liturgię Słowa, wraz z proklamowaniem Męki Pańskiej, adorację krzyża i Komunię św. Adoracja krzyża dokonuje się w uroczystym wniesieniu drzewa krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata, oraz poprzez osobiste podejście przyklęknięcie i ucałowanie stóp Chrystusa Ukrzyżowanego. Jest to momentem celebracji, w którym możemy w sposób najbardziej osobisty wyrazić swoją cześć i podziękowanie za zbawczą miłość Boga. Na zakończenie Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do miejsca adoracji, zwanego Grobem Pańskim. Kościół nie sprawuje tego dnia Eucharystii, a wierni otrzymują Najświętszy Sakrament konsekrowany na Mszy św. wielkoczwartkowej.

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani. Wierni na modlitwie oczekują zmartwychwstania Chrystusa. Zwyczaj błogosławienia pokarmów stołu wielkanocnego jest praktykowany i funkcjonuje jako wartość świąteczna i rodzinna. Fakt zmartwychwstania naszego Pana Kościół czci w sposób najbardziej uroczysty. Wraz z Wigilią Paschalną rozpoczyna się radosny okres wielkanocny - czas celebrowania obecności Chrystusa Zmartwychwstałego i wylania Ducha Świętego. Po uroczystej Wigilii Paschalnej Kościół ogłasza:
„Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!”

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i Oktawa wielkanocna W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w naszej świątyni o godzinie 7 rano odbyła się tradycyjna Msza święta rezurekcyjna. Po 40-dniowym poście i Triduum Paschalnym upamiętniającym ostatnie ziemskie chwile życia Chrystusa, z radością obwieszczono Jego chwalebne zmartwychwstanie.