"Różaniec, pokuta i umartwienie są naszym ratunkiem i ocaleniem" - 13 października 2020 r.
   "Różaniec, pokuta i umartwienie są naszym ratunkiem i ocaleniem" - to wciąż aktualne wezwanie Matki Bożej z Fatimy.

13 października 2020r. podczas wieczornego nabożeństwa wróciliśmy do treści fatimskich objawień i przeżywaliśmy je razem z bł. Hiacyntą, bł. Franciszkiem i Łucją.